Onlinejogsi.hu autósiskola

 

Sarró Zoltán egyéni vállalkozó iskola azonosító sz. 3128

 

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

 

Cím: 2484 Gárdony Vidra u. 1.

 

Weblap, E-mail cím: WWW.ONLINEJOGSI.HU autosiskola@sarro.hu info@onlinejogsi.hu

 

Telefon iskola, iskolavezető: +36-20-9445-927

 

Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó

 

Vállalkozói engedélynyilvántartási száma: 3821806

 

Képzési engedély száma: BA/KV/125/2006.

 

Iskolavezető: Sarró Zoltán

 

Fenőttképzési tevékenységek és szolgáltatások nyilvántartási száma: 06-0051-04

 

Iskolavezetői tevékenység azonosító: 11 220

 

Iskolavezető tevékenység jogcíme: egyéni vállalkozó

 

Ügyfélfogadás helye: 2484 Gárdony Vidra u. 1.

 

Ügyfélfogadás idő : hétfő: 8–12,13-17 h-ig, ill. bármelyik hétköznap, egyeztetett időpontban

 

Telephely: 2484 Gárdony Vidra u. 1.

 

Elméleti oktatás helyszíne: Kunszentmiklós Kálvin tér 6. Egyéb tanfolyam esetén változó, illetve e-learninges képzéssel (lásd. tájékoztató)

 

Tanpálya: 6000 Kecskemét Kafka M.u.

 

Forgalmi oktatás váltási helye:

Dunaújváros Béke tér autóbusz pályaudvar,

Kunszentmiklós, Rákóczi u. 4.

Kecskemét, Nagykőrösi út

Gárdony Vidra u. 1.,illetve a tanuló által megjelölt címen

Felügyeleti szerv, illetékes vizsgáztató hatóság: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal,

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

6000 Kecskemét, István király krt. 19/A , 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.

 

Telefon: Kecskemét 76-512-472 Fax:76-512-417

Székesfehérvár 22/512-887 Fax: 22/311-512​​

E-mail: office.kecskemet.da@nkh.gov.hu, kepzes-fejer@nkh.gov.hu

 

Engedélyező hatóság : Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Postacím: 1389 Budapest 62, Pf. 102.

Telephely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Telefon: 1/814-1818

Fax: 1/814-1815

E-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

 

 

Tisztelt leendő járművezető hallgató!

 

 

Köszönöm, hogy megtisztelt érdeklődésével. Remélem, hogy az írásbeli tájékoztatóm elolvasása után járművezetői tanulmányait ebben az autós iskolában fogja elvégezni.

A tanfolyamra jelentkezők

- A1 (kisteljesítményű motorkerékpár),

- B125 (kisteljesítményű motorkerékpár B kategóriás jogsival) ,

- A (40 KW-nál nagyobb teljesítményű motorkerékpár)

- B (3500kg össztömeg alatti gépkocsi, személygépkocsi)

-B+E (3500kg össztömeg alatti gépkocsi, személygépkocsi+nehézpótkocsi , ha a járműszerelvény a 3500kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladja)

- B96 (3500kg össztömeg alatti gépkocsi, személygépkocsi+nehézpótkocsi , ha a járműszerelvény a 3500kg és 4250Kg megengedett legnagyobb össztömeg között van)

- C (7500kg megengedett legnagyobb össztömeg feletti gépkocsi, kivéve autóbusz)

- C+E (tehergépkocsi nehézpótkocsival, nyerges szerelvény)

- D autóbusz

között választhatnak,koruk, meglévő vezetői engedélyük, és pénztárcájuk vastagsága szerint.

Erről adatokat (óraszám, árak járműkategóriák) pontosan a tájékoztató végén olvashatnak.

Kérem, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merül fel, az iskolavezető bővebb tájékoztatást ad kérésére, ügyfélfogadó irodánkban, melynek címe, és nyitvatartási ideje a címoldalon található.

A tájékoztatóm végén, a mellékletekben megtalálhatja kategóriánként a beiskolázás és vizsgára bocsátás minimum korhatárait, és egyéb feltételeit, a tanfolyam-és vizsgadíjakat részletezve, illetve a választható kategóriák rövidítéseinek értelmezéseit.

 

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 

- Az autósiskola adatkérő lapjának kitöltése, ami tartalmazza a nyilatkozatot is. (közlekedésbiztonsági alkalmasság megléte). Kitöltése a jelentkező személyi igazolványa (útlevél) alapján kell hogy történjen. Ezt megteheti a tanuló jelölt az ügyfélfogadó irodánkban, vagy elektronikus úton a e-mailen keresztül is.

- 8 általános iskolai végzettség, aminek meglétéről jelentkezéskor nyilatkozik, és a hatóság a képzés végén a vizsgaigazolás átvételekor iskolai bizonyítvány eredeti példányának bemutatásával ellenőrzi. Vagy a tanuló jelölt a közjegyzővel, illetve a kiállító intézmény által hitelesített fénymásolatot ad. Külföldi oklevél, bizonyítvány esetén annak az Országos Fordító Iroda által hitelesített fordítását kell bemutatni.

- Egészségügyi alkalmasság igazolása az orvos formanyomtatványán, vagy vezető engedély fénymásolatán ugyan csak az elméleti vizsgára jelentés feltétele, de a jelentkező tudomásul veszi, hogy ha ezidőközben kiderül, hogy egészségügyileg, vagy közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan az a saját felelőssége. Az iskolát azonban felelősség terheli azért, hogy a tanfolyam megkezdése előtt bizonyítottan felhívja a tanuló figyelmét a vizsgára bocsájtás feltételeiről. Ugyan így kell eljárnunk a

a hivatásos gépkocsivezetéshez szükséges pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV)-val is,ami a C, C+E,D kategóriákhoz szükséges az érvényes PÁV rendelet szerint. A PÁV-vizsgálatra a jelentkezéshez az NKH honlapján keresztül tájékozódhat.

 

- Egymásra épülő kategóriák esetében a megszerezni kívánó kategóriához előírt érvényes vezetői engedéllyel, vagy egy évnél nem régebbi vizsgaigazolással rendelkezik (az időpont az adott kategória utolsó sikeres vizsga időpontja)

- A kategória megszerzéséhez előírt kornál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb, illetve ha közoktatási intézményben végzett képzés esetén annál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb.

- A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

- 2 példányban felnőttképzési szerződés megkötése (fiatalkorú esetén, a törvényes képviselőnek is alá kell írnia!), melyből 1 példány a jelentkező tanulóé

 

Minden járműkategóriára a vizsgaigazolás kiállításának feltétele a közúti elsősegély vizsga megléte.(kivéve a K kategóriát)

Ezt a tanfolyamot, és az azt követő vizsgát a Vöröskereszt végzi,melynek megszervezését, lebonyolítását az autós iskola vállalja, melynek díját, a díjtáblázat tartalmazza.

Nem szükséges ezt a vizsgát elvégezni a külföldi vezetői engedély honosításakor, illetve

annak, akinek

Szakirányú végzettsége van (31./1992 (XII.19) NM rendelet alapján)

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések:

 

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító -a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

- védőnői,

- dietetikusi,

- mentőtiszti,

- gyógytornász,

- egészségügyi szakoktatói,

- diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

 

a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

1984. január 1-je után:

bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

 

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

 

 

Az elméleti oktatás lehet tantermi, vagy internetes távoktatásos (e-learning) Ezt a tanuló maga dönti el, hogy melyik képzési formát választja ugyanannyi tandíjért.

 

A tantantermi elméleti képzés:

 

Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát a közlekedési hatóság által kiadott tanterv figyelembe vételével az iskolavezető határozza meg. Heti 2 – 3 alkalommal, alkalmanként 2 vagy 4 tanórával tartjuk, általában a minimális kötelező óraszámmal. Ezek az aktuális tanfolyammegnyitón kerülnek megbeszélésre, a hallgatók szabadidejét figyelembe véve. Ezért javasoljuk, hogy a tanfolyamra jelentkezésre az igényt minél előbb jelezze ( e-mail, msn, facebook, skype, viber , sms,telefonon, vagy személyesen) A képzés kb. a megnyitó után egy héttel kezdődik. Iskolánk a minimális kötelező óraszámmal szervezi a tanfolyamot. A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetnünk, melyet az oktatáson résztvevőkkel minden foglalkozáson alá kell íratnunk A képző szerv a vállalkozási feltételeinek, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartanunk. Amennyiben az érintett tanuló(k)a pótfoglalkozáson nem vesznek részt elméleti vizsgára nem áll módunkban jelenteni.

Tankönyvet használatra az első sikeres elméleti vizsgáig díjmentesen, egyéb tananyagot (tesztkönyvet, oktató és gyakorló cd-t) bolti, fogyasztói áron biztosítunk.

 

Az elméleti oktatás tanóráinak ideje 45, vagy 90 perc

Az egyes tanóra ciklusok közötti kötelező szünet 10 perc.

 

FIGYELEM, a kötelező minimum tanórán minden hallgatónak kötelező a részvétel, amit jelenléti íven névvel, aláírással igazolni kell! A hiányzást pótolni kell!

 

A pótfoglalkozást és annak témakörét az iskolavezető jelöli ki min 3 munkanap utánra.

Ez alól kivétel: a magyar nyelvet nem beszélők, a mozgáskorlátozottak, a siketek, nagyothallók

Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében, az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más új tanfolyam is igénybe vehető. Továbbá a tanfolyami foglalkozások és az azt követő vizsga alól való mentesítést kaphat szerkezeti és műszaki ismeretek,(kivéve a „B”és az”A,A1,Akorl.” kategóriák) biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, munka és tűzvédelem

tantárgyakból az, akinek szakirányú végzős bizonyítványa van.

 

Mentesítések a következők „Biztonságos üzemeltetés továbbiakban: BÜ,

szerkezeti és műszaki ismeretek, továbbiakban SZÜ:

 

Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett

- gépészmérnöki (gépész üzemmérnöki) oklevél

- műszaki tanári oklevél

- mérnöki tanári oklevél

- műszaki oktatói oklevél

- katonai főiskolán szerzett

- harcjármű üzembentartó oklevél

- katonai gépjármű üzemeltető szakoktatói oklevél

- harcjármű üzemeltetői üzemmérnök

- műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés)

- technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

- közúti járműgépész

- közlekedési gépész

- gépjármű technikai gépész

- gépjárműüzemi gépész

- mezőgazdasági gépész

- építőgépész szakon végzettek

- gépjárművezető és karbantartó

- mezőgazdasági gépjavító

A felsorolt középiskolák hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vezetői engedély azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás bizonyítvány) bemutatása esetén adható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, a többi tárgy eredményes vizsgája után a felmentett tárgyakból kérheti a vizsgázó a vizsga letételét. Ennek (ezeknek) sikeres letétele esetén a vezetői engedélyt részére ki kell adni.

Szakmunkás bizonyítványok:

- autószerelő 311-1 (301)

- anyagmozgató gépszerelő 313-1 (304-3)

- építőgép-szerelő 313-02 (304-2)

- mezőgazdasági gépszerelő 313-4 (304-4)

- gépjárművezető és karbantartó 2201 /309)

- mezőgazdasági gépész 2112

- erdőművelő, fakitermelő gépkezelő 1702

- állattartó telepi gépész 1706-1

- kertészeti gépész 1706-2

- növénytermesztő gépész 1706-3

- erdőgazdasági gépész 1706-4

- mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 éves kísérleti 1708

- mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 4 éves kísérleti 1709

- közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői vizsgabizonyítvány.

 

Munka és tűzvédelem:

 

A munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés:

- munkavédelmi szakmérnöki oklevél

- munkavédelmi üzemmérnöki oklevél

- felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, egyetemi tagozaton szerzett oklevél

- munkavédelmi technikusi oklevél

- középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél

- közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993 január 1-je után tett sikeres vizsga „ Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

Az elsősegély vizsga bizonyítványról, és az egyéb felmentésről – az iskolavezető az eredetivel egyeztetve – fénymásolatot adják le a jelentkezési- és vizsgalappal együtt, vagy az eredeti példányt mutassa be az illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgázatási és Utánképzési Osztályán. (továbbiakban:KH)

 

 

 

Elméleti képzés e-learninggel:

 

Egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy

informatikai rendszer, a képzésmenedzsment rendszer (Learning Management

System, röviden LMS) közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére, ahol csupán egy web böngészőre van szükség.

 

A képzés demo változata a honlapunkon az e-learning fül alatt található.

 

Az e-Educatio informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer a képzést szervezi.

Témakörönként történik a tanulás.

Rögzíti és értékeli a tanuló képzési előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit.

Egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte.

A rendszer ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. 

A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltött kötelező időt, a tesztek sikerességének minimum követelményeit) a képzésmenedzsment rendszerben a tananyag jellegére, a tanulók átlagos képességeire (pl. olvasási sebesség) valamint a jogszabályi előírásokra figyelemmel a képzőszerv (jelen esetben az e-EDU Autósiskola) szakemberei állítják be.

 

 

 

 

 

 

Képzés neve

Tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő (óra/nap)

Pótképzésre fordítható idő (óra/nap)

A kategória képzés

60/60

10/15

B kategória képzés

60/60

10/15

„A1” kategóriás motorkerékpár (érvényes „B” kategóriával) képzés

10/30

10/15

M kategória képzés

20/30

10/15

 

Az e-learning képzés adminisztrációját az autósiskola végzi.

 

Bővebben a következő linken olvashat:

http://www.e-educatio.hu/index.php/kepzoszervek/elearningiskola

 

Amennyiben bármilyen technikai problémája akad, hívja +36 1577 0222 központi számot, ahol szakemberek készségesen segítenek.

 

A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi.

 

Elméleti vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki,

 

- A kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett. E-learning képzésének sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás került kiállításra.

- Az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a jogszabály szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.

- A jelentkezési lap, és a nyilatkozat kitöltése a jelentkező személyi igazolványa (útlevél) alapján (közlekedésbiztonsági alkalmasság megléte) elektronikus úton történik. A kinyomtatott formát, vagy az iskola által kinyomtatottat. (az iskola a tanfolyamra jelentkezéskor kitöltött adatbekérő, és nyilatkozat alapján) mindkét oldalon keltezi, és saját kezűleg aláírta

- Az előírt életkort betöltötte, illetve legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (melléklet, a tájékoztató végén) közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal.

- Egészségügyi alkalmasság igazolása az orvos formanyomtatványán, vagy vezető engedély fénymásolatán.

- Az előírt tan-és vizsgadíjat befizette, és sikeres házi vizsgát tett a számítógépes tesztprogramon, kivéve e-learninges képzést.(mert a programban szerepel)

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki az„A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. „C” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

 

Orvosi alkalmassági vizsgálatot végez:

- I-es csoportút a háziorvos –saját jármű használatához (nem hivatásos gk vezető)

- II-es csoportút egyes háziorvos, illetve az illetékes foglalkozás egészségügyi szakorvos(volt üzemorvos) – hivatásos gk vezető állás betöltéséhe

 

 

Az elméleti vizsga:

 

Az elméleti vizsga számítógépes elméleti vizsga lehet, de a közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján írásbeli, szóbeli, vizsga kérhető a következők szerint.

A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

Továbbá az is kérheti a szóbeli vizsga lehetőségét, aki az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzd, vagy a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével. Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltekés szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.

 

 

A sikeres elméleti vizsga után kezdődhet a gyakorlati vezetés.

 

A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által a „Bizonylati Albumban” meghatározott módon kiállított vezetési karton jogosít. Az alapoktatást, a főoktatást, illetve az azt követő vizsgát a vezetési kartonon óra, perc, (5perc pontosságig), kilométer óra állás szerint megtett kilométert az oktató rögzíti, aminek kezdetét, és végét a tanuló és az oktató sajátkezű aláírásával igazol.

A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy is tartózkodhat.

Az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárművekben tartózkodók - a rendkívüli eseményt kivéve - nem használhatnak mobil rádiótelefont.

 

A gyakorlati vezetés két részből áll:

 

Alapoktatás:

 

A B kategória esetében a gyakorlati képzés általában, a többi kategóriákban pedig kötelezően ezzel kezdődik. A gk. megismerése, technikai, és manőverezési gyakorlatok, és feladatok.

A tanuló kötelező minimum óraszámú képzést el kell elvégeznie!

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló alapoktatást alapvetően gyakorló pályán történik. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a jármű technikai kezelésének oktatása részben - a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények mellett - a közúti forgalomban is lehet. A közúti forgalomban végzett oktatás ideje azonban ilyen esetben is csak az alapoktatás része. Az alapoktatás vége (kivéve B) a rutin vizsga. A kétkerekűek esetén járműkezelési vizsga.

 

 

Főoktatás:

 

A B kategória esetében a gyakorlati képzés általában, a többi kategóriákban pedig a járműkezelési vizsga után kötelezően ezzel folytatódik. Amennyiben a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet. Forgalmi vizsgára akkor bocsátható a jelölt, ha a kötelező minimum óraszámú gyakorlati vezetésoktatáson igazoltan részt vett, amit a vezetési kartonon a tanuló és az oktató aláírásával igazol a pontos időpont és a megtett kilométer után.(városi, országúti, éjszakai)

 

A gyakorlati oktatás 50, vagy 100 perc.

 

A gyakorlati vezetés általában egy nap 2 óra/ tanuló, ami az alapoktatási időben több nem lehet. A főoktatás időszakában ez viszont akár 4 óra is lehet, de a vezetési ciklusok között egy óra szünetet kell tartani a tanulónak.

 

 

Felhívjuk a figyelmet, az „A1” , „A” kategóriák gyakorlati képzéskor a megfelelő öltözet használata kötelező! Erős anyagból készült ruházat(nem bőszárú nadrág és dzseki), kesztyű, zárt magas szárú cipő, vagy csizma, ami meglétéről a tanuló gondoskodik. Bukósisak és a sisaktól függően szemüveg, évszaktól, és időjárástól függetlenül! Protektoros hosszú-nadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul „T" betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel történik. Ezekről, a felszerelhető protektorokról, tanulómellényről, szükség esetén a bukósisakról, szemüvegről a képzőszerv gondoskodik.

Motorkerékpár hátsó ülésén személy nem szállítható! Iskolánkban az elméleti, és a gyakorlati képzést az iskola vezetőn kívül alvállalkozó szakoktatók végzik, akiket a tanfolyammegnyitón vagy az elméleti képzés ideje alatt megismerhetnek a tanulók, hogy az elméleti vizsgához közeledve tetszés szerint tudjanak választani.

 

A gyakorlati oktatáshoz használt járművek:

 

 

 

Iskolánkban odafigyelünk szakoktatóink szakmai felkészültségére. Rendszeresen töltünk időt szakmai kérdések, problémák megbeszélésére.

 

A gyakorlati vizsga:

 

Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. Gyakorlati vizsgára akkor bocsátható a jelölt, ha a kötelező minimum óraszámú gyakorlati vezetésoktatáson igazoltan részt vett, meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, és ezt a vezetési kartonon a tanuló és az oktató aláírásával igazol a pontos időpont és a megtett kilométer után.(városi, országúti, éjszakai)

A vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Továbbá közlekedésbiztonságilag alkalmas.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni.

 

A forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó, valamint a vizsgabiztos(ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek), és a vizsgabiztos-jelölt foglalhatnak helyet. A járműkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó, valamint - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a vizsgabiztos(ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek) és a vizsgabiztos-jelölt foglalhatnak helyet. A „D” kategóriájú és „D1” alkategóriájú járművön több vizsgázó és több vizsgabiztos-jelölt is helyet foglalhat. Amennyiben a vizsgán nincsen szakfelügyelet, a vizsgajárműben - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - helyet foglalhat a képző szerv iskolavezetője vagy - az iskolavezető felelőssége mellett - írásban meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezető sem megbízottja a vizsga rendjét részvételével nem zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat.

 

Joga van a tanulónak:

 

A képzés megkezdése előtt tájékozódni, megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellet visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.

Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető.

A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a tanulóváltás a lakása ill. a munkahelye közelében legyen.

Oktatót - és az iskola által felkínáltak közül – járműtípust választani, és azon a járművön vizsgázni, amelyiken tanult.

Az „A”,”MA”A-1””A2”, Járműkategória esetében saját járművel tanulni, ha a jármű megfelel a képzési (típus, teljesítmény, stb.), és közúti (érvényes okmányok, stb.)feltételeknek. Ebben az esetben, az a képzési díj fizetendő. Az egyes kategóriák árai az ügyfélfogadóban, a vállalkozási feltételekben, illetve a honlapon lehet megtekinteni.

Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 48 órával előbb lemondani.

A tandíjat részletben fizetni az utolsó vizsga kiírásáig.

Titoktartást követelni a képzőszervtől és az oktatótól személyiségi jogait érintő kérdésekben.

Panaszt tenni,(természetesen ezek dicséretek is lehetnek) szóban az iskolavezetőnél, vagy az ügyfélszolgálaton található panaszlapon (vevőszolgálati panaszkezelési folyamatleírás a faliújságon van kifüggesztve!), illetve a felügyeleti szervnél, melynek címe és telefonszáma az első oldalon található.

 

Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett, eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a közlekedési hatóság módosítja, amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak.

A sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül letenni az összes vizsgáit. (járműkezelési, forgalmi)   Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges. Ezen változás 2013. október 1-től lép hatályba. A KRESZ vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a vizsgákat, az első gyakorlati vizsga időpontjától számított 2 éven belül letenni.

A vizsgázó a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletből tételesen megismerheti azokat az okokat, amik sikertelenséget okoznak a vizsgákon.

A vizsgázó maga is intézheti az elméleti pótvizsgára a jelentkezést.

Tanfolyami díjról nyugtát, igény esetén számlát kérni.

Írásos tájékoztató egy példányát átvenni.

Oktatóját figyelmeztetni a vezetési karton pontos vezetésére!

 

 

Köteles a tanuló:

 

A tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizetni

A képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit betartani

Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon, vizsgán megfelelő öltözetben, józan, kipihent állapotban megjelenni.

A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.

Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.

Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

A munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani.

Az első elméleti vizsga után a tanulók a KH által kiadott fényképes vizsgalapot minden egyes vizsgára kötelesek magukkal vinni.

A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van.

Személyi okmányait a gyakorlati órákra, és az azt követő vizsgára magával hozni!

 

Köteles a képzőszerv:

 

Kötelességünk, a meglévő oktatási tematika szerint végezni a munkánkat Ezeket az oktatási tematikák megtekinthetők, tanulmányozhat az NKH.hu honlapján

A képzés során a képző szerv köteles a tanulók számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani.

 

 

A tanfolyamdíj megfizetésének módja:

 

A hallgató a tanfolyamdíjat a szerződésben rögzített határidőig (a gyakorlati, forgalmi vizsga kiírásáig) kell kifizetni az iskola pénztárába.

A tanfolyamdíjat, ha a tanuló igényli, részletekben is fizetheti. Az első részletet, (jelenleg 20eFt-ot)

az elméleti foglalkozások idején, a fennmaradt összeget bármilyen részletekben fizetheti be, de a gyakorlati képzés csak a befizetett órák után történik. Az utolsó részletet a gyakorlati, forgalmi vizsga kiírásáig kell kifizetni.

vagy ha a képzés a képzőszerv hibáján kívüli okból az első elméleti vizsgától számítva 6 hónapnál tovább elhúzódik, és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe.

A közúti elsősegély tanfolyamdíjat a foglalkozások ideje alatt a vöröskereszt képviselőjénél kell befizetni. A vizsgájának díját pedig a tőlük kapott sárgacsekken!

Amennyiben a képzést érintő jogszabályokban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően átalakítani.

Amennyiben a hallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett, ill. igénybevett szolgáltatásért járó teljes tanfolyamdíjat levonni.

 

Tanulóáthelyezés:

 

Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Érdemes ezt a döntést jól megfontolni, mivel ennek komoly anyagi vonzata lehet. Az iskolavezetőnek kötelessége a képzési igazolás nyomtatványt 3 munkanapon belül kitölteni, és a tanulóval aláíratni, és 2 példányt átadni 1 példány marad a képzőszervnél.(3 példányban kerül kitöltésre)

. A képzési igazolás egy szabványos formanyomtatvány, amelynek tartalmaznia kell a tanuló adatait, az eddigi oktatások óraszámait és a sikeres vizsgaidőpontjait, stb. A képzési igazolás az iskolavezető semmilyen körülmények között sem tagadhatja meg.

 

 

Amit a vizsgákról, okmányok kiadásáról tudni kell:

 

Ha a vizsgázó a jelölt határidőig nem fejezi be a vizsgáit, akkor a már meglévő vizsgái érvényüket vesztik, és újbóli beiskolázás után kezdhetik előröl a tanfolyamot. A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

 

Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni. A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:

a) személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,

b) a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

c) a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy

d) az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ.

 

 

Lejárt személyi igazolvánnyal, lakcímkártya hiányában (kivéve, ha régi típusú személyi igazolványa van) nincs vizsga! Természetesen, ha a vizsgázónak érvényes kártyajogosítvány van, azt köteles magával hozni, és azzal igazolni is tudja magát.(az érvényes orvosi alkalmasság bejegyzése nem kötelező!)

Azokban a kategóriákban, amelyeknél a vizsga letételének feltétele valamely kategória megléte, az előírt kategória igazolására a vizsgaigazolás is elfogadható (megszerzéstől számított egy évig), illetve az érvényes jogosítvány. (az orvosi alkalmasság bejegyzése kötelező! )

Egy személynek egy érvényes vezetői engedélye lehet. Ha a vezetői engedélyben változás történik, (pl.: kategóriabővítés, érvényességi idő hosszabbítás) az okmányt cserélik, amit postai úton küldik meg.

A vezetői engedély kiadása, cseréje, pótlása kérelemre történik, amit az okmányirodákban csak személyesen lehet intézni.

A sikeres vizsgákról vizsgaigazolást kap. A mellékelt tájékoztató alapján a vezetői engedély kiállításához szükséges a személyi igazolvány (vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány), orvosi alkalmasságot igazoló lap, az eljárási illeték befizetésének postai csekkje (jelenleg 4000Ft).

Külföldi állampolgárok esetében legalább 6 hónapos tartózkodást igazolni kell!

 

 

A vizsgákra sikeres felkészülést kívánok minden hallgatónak

 

 

 

 

 

 

Iskolavezető

Rövidítések:

 • AM:segédmotoros kerékpár, Nemzeti kategória; olyan két, három, vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm³ lökettérfogatot meg nem haladó belsőégésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezett sebessége 45 km/h–nál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg. Az "AM" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "AM" kategórián túl vezethető még az - orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzeti kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

 • A1: motorkerékpár Nemzetközi kategória; 125 cm³ hengerűrtartalom, illetve 11 KW motor teljesítményt meg nem haladó motorkerékpár. Az "A1" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "A1" kategórián túl vezethető még az - orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

 • A2: motorkerékpár: Nemzetközi kategória; 395 cm³ hengerűrtartalom, illetve 35 kW és 0,16 kW/kg motor teljesítmény meg nem haladó motorkerékpár. Az "A2" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "A2" kategórián túl vezethető még az "A1" kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

 • A: motorkerékpár korlátozás nélkül, Nemzetközi kategória; 595 cm³ hengerűrtartalom, illetve 40 KW motor teljesítmény fölötti motorkerékpár. Az valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két év"A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "A" kategórián túl vezethető még az "A2" és az "A1" kategóriába tartozó motorkerékpár, ig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

 • A-24+:motorkerékpár korlátozás nélkül lNemzetközi kategória; 595 cm³ hengerűrtartalom, illetve 40 KW motor teljesítmény fölötti motorkerékpár. Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "A" kategórián túl vezethető még az "A2" és az "A1" kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

 • B:. Személygépkocsi Nemzetközi kategória: "B" kategória a legfeljebb 3500 kg. tömegű tehergépkocsi vagy személygépkocsi, melyben a szállítható személyek száma legfeljebb 9 fő. Az ilyen teher- vagy személygépkocsival egy 750 kg. tömeget meg nem haladó könnyű pótkocsi is vontatható."B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, valamint kerti traktor, és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. "B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 • C1: Tehergépkocsi: 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó, a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden ilyen méretű gépkocsi.

 • C: Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

 • C+E: Tehergépkocsi+nehézpótkocsi, Vontató+ nehézpótkocsi, Nyergesvontató.

 • D:Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van.

 • K: közlekedési ismeretek.

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgadíjak:

 

 

Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként: 4 600 Ft

A szóbeli vizsgadíj: 6 000 Ft

Rutinvizsga kategóriánként (kétkerekűeknél járműkezelési vizsgadíjat kell nézni) 3 500 Ft

Járműkezelési vizsga: 4 700 Ft

Forgalom: (kivéve a „D” kategóriát) 11 000 Ft

Forgalmi vizsga „D” kat: 18 500 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga: 4 400 Ft

Az elsősegély vizsgadíj: 6 500 Ft

Az elsősegély tandíja: 10 000 Ft

A B kategóriában, és a B(125) kategóriában járműkezelési vizsga nincs.

Az elméleti óraszámok, (amennyiben tantermi képzést választ), az összes tantárgy óraszámát tartalmazzák. Az óraszámok pontos elosztása a tanfolyammegnyitón kerül megbeszélésre, amit a tanulmányi naplóban rögzítünk.

 

Vizsga, és tandíj befizetésének módja:

Készpénzzel az Autósiskola pénztárába, vagy átutalva a következő bankszámlájára.!

11600006-00000000-38868782 ERSTE bankszámla közleményben a tanuló neve, illetve a befizetés célja (Példa: Koczka Imre vizsgadíj)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgázhat

Kötelező óraszám

 

Össz. Gyak. Óra

 

 

Tanfolyam díja részletezve

 

 

Kat.

Életkor

Előfelt.

Elmélet

Gyak.

Elm.

Alap okt.

Fő okt.

Vizsga

össz gyak óra

Elm.

Gyak.

Gyak./ó

Tandíj

Menettáv Km

Saját

összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM

13,5

Nincs

13év+9hó

14 év

14

4

6

 

1

(11 800)

11

14 000

 

30 800

2 800

44 800

100

30 000

 

A1

15,5

Nincs

15év+9hó

16 év

22

6

10

 

1

(20 300)

17

22 000

 

47 600

2 800

69 500

240

56 000

 

A2

17,5

Nincs

17év+9hó

18 év

22

6

10

 

1

(20 300)

17

22 000

 

51 000

3 000

73 000

240

56 000

 

A2

17,5

A1 2éven belül

17év+9hó

18 év

0

4

8

 

1

(15 700)

13

0

 

39 000

3 000

39 000

180

20 000

 

A2

17,5

A1 2éven túl

17év+9hó

18 év

3

2

6

 

1

(20 300)

9

14 000

 

27 000

3 000

41 000

120

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

23,5

A2 2éven belül

23év+9hó

24év

0

4

8

 

1

(15 700)

13

0

 

40 300

3 100

54 300

180

40 000

 

A

 

A

20

 

23,5

A2(2éven túl)

A1(2éven belül)

 

20 év

 

23év+9hó

20 év

 

24 év

3

 

0

2

 

6

6

 

10

 

1

 

1

(20 300)

9

 

17

14 000

 

0

 

27 900

 

52 700

3 100

 

3 100

41 900

 

68 700

120

 

240

30 000

 

50 000

 

A

 

23,5

A1,2 év túl

23év+9hó

18 év

22

4

6

 

1

(20 300)

11

20 000

 

34 100

3 100

54 100

150

30 000

 

A24+

23,5

Nincs

23év+9hó

24 év

22

10

16

 

1

(20 300)

27

20 000

 

83 700

3 100

103 700

390

74 100

 

A1(B125)

 

17

B kat

17

17 év

3

1

1

 

1

(15 600)

3

14 000

 

9 000

3 000

23 000

30

20 000

 

B

16,5

Nincs

16+9hó

17 év

28

9

20

 

1

(15 600)

30

30 000

 

99 000

3 300

129 000

580

-

 

B+E

17,5

B kat

17+9hó

18 év

14

10

6

4

1

(32 700)

17+4

20 000

10 000

68 000

4 000

98 000

192

-

130 700

B96

16,5

2 éves AM

16+9hó

17 év

6

6

-

-

+rutin

(3 500)

6

25 000

 

24 000

4 000

49 000

-

-

61 700

C

20,5

B

17+9hó

21 év

80

6

23

14

1

(32 700)

30

40 000

10 000

135 000

4 500

185 000

348

 

C

-

2éven belüli C1

-

-

-

6

8

 

1

 

15

-

 

45 000

4 500

67 500

168

-

C+E

20,5

C,nem kezd.VE.

20+9hó

21év

20

4

10

6

1

(28 100)

15

35 000

10 000

72 000

4 800

117 000

168

 

D

23,5

C kat

23 év + 9 hó

24

28

6

23

6

2

(31 000)

31

40 000

10 000

148 800

4 800

198 800

348